Zac Brown Band

Dierks Bentley กล่าวว่าการแสดงสดวันส่งท้ายปีเก่าของ CBS จะรู้สึกเหมือน 'การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของ Honky-Tonk'

Dierks Bentley กล่าวว่าการแสดงสดวันส่งท้ายปีเก่าของ CBS จะรู้สึกเหมือน 'การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของ Honky-Tonk'

Dierks Bentley ถูกกำหนดให้เป็นพาดหัวข่าวฉลองส่งท้ายปีเก่าของ CBS ในแนชวิลล์กับ Zac Brown Band และ Dan + Shay

Categories

Languages