vaccine

Dolly Parton ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID หลังจากช่วยงานวิจัยของกองทุน: 'ฉันจะรอ'

Dolly Parton ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID หลังจากช่วยงานวิจัยของกองทุน: 'ฉันจะรอ'

"เมื่อฉันได้รับมันฉันอาจจะถ่ายด้วยกล้องเพื่อให้คนอื่นรู้และฉันจะบอกความจริงกับพวกเขาถ้าฉันมีอาการและทั้งหมดนั้น" ดอลลีพาร์ตันกล่าว "หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ผู้คน"

Categories

Languages