Tom Parker

Tom Parker เผย 'การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ' ในเนื้องอกหลังการวินิจฉัยมะเร็งสมอง

Tom Parker เผย 'การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ' ในเนื้องอกหลังการวินิจฉัยมะเร็งสมอง

นักร้องต้องการตัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค glioblastoma ระยะที่ 4 ในช่วงฤดูร้อนและได้รับการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัด

Categories

Languages