Time

Elon Musk ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลแห่งปี 2021 ของ Time: 'ตัวอย่างที่ร่ำรวยที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่'

Elon Musk ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลแห่งปี 2021 ของ Time: 'ตัวอย่างที่ร่ำรวยที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่'

Edward Felsenthal บรรณาธิการบริหารและซีอีโอของ Time กล่าวว่า "มีเพียงไม่กี่คนที่มีอิทธิพลมากกว่า Musk ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และอาจมีชีวิตนอกโลกด้วย"

Categories

Languages