theskimm.com

ลุคไบรอันกล่าวว่า 'การมีเพศสัมพันธ์' เป็นความลับของการแต่งงาน 14 ปีที่ 'ยิ่งใหญ่' ของเขากับแคโรไลน์ภรรยา

ลุคไบรอันกล่าวว่า 'การมีเพศสัมพันธ์' เป็นความลับของการแต่งงาน 14 ปีที่ 'ยิ่งใหญ่' ของเขากับแคโรไลน์ภรรยา

ลุคไบรอันยังได้เห็นภาพหน้าจอล็อคของ iPhone ซึ่งเป็นรูปถ่ายของเขาและภรรยาของเขา

Categories

Languages