[The] Wiz

Tia Mowry-Hardrict กล่าวว่า 'ความรับผิดชอบ' ของผู้ปกครองในการพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับการเป็น 'การต่อต้านชนชั้น'

Tia Mowry-Hardrict กล่าวว่า 'ความรับผิดชอบ' ของผู้ปกครองในการพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับการเป็น 'การต่อต้านชนชั้น'

Tia Mowry-Hardrict สนับสนุนเพื่อนผู้ปกครองให้ "สอนลูกของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง" จากที่บ้าน "ในวัยหนุ่มสาว"

Categories

Languages