The One

เป้อุ้มเด็กคนเดียวที่ช่วยสุขภาพจิตของฉันเมื่อต้องรับมือกับทารกแรกเกิดที่ร้องไห้งอแง

เป้อุ้มเด็กคนเดียวที่ช่วยสุขภาพจิตของฉันเมื่อต้องรับมือกับทารกแรกเกิดที่ร้องไห้งอแง

เพื่อเป็นเกียรติแก่สัปดาห์ Babywearing สากล บรรณาธิการคนหนึ่งเล่าถึงผู้ให้บริการที่เธอสาบานด้วย

Categories

Languages