Radiohead

ผู้จัดพิมพ์ปฏิเสธ Lana Del Rey กำลังเผชิญกับคดีความเรดิโอเฮดที่อาจเกิดขึ้นจากความคล้ายคลึงกันของเพลง

ผู้จัดพิมพ์ปฏิเสธ Lana Del Rey กำลังเผชิญกับคดีความเรดิโอเฮดที่อาจเกิดขึ้นจากความคล้ายคลึงกันของเพลง

Lana Dey Rey อ้างว่า Radiohead อาจฟ้องเธอเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างเพลง "Get Free" ในปี 2017 กับเพลง "Creep" ในปี 1992

Categories

Languages