Preston Brust

LOCASH เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีคันทรี: 'ผู้คนเปิดใจกว้างมากขึ้น'

LOCASH เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีคันทรี: 'ผู้คนเปิดใจกว้างมากขึ้น'

คู่ดูโอ้เพลงลูกทุ่งจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าประเภทของเพลงที่พวกเขาผลิตนั้นฟังดูไม่เหมือนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

Categories

Languages