Oprah Winfrey

Glee Star Charice Pempengco เปลี่ยนชื่อเป็น Jake Zyrus หลังจากเปิดเผย 'My Soul Is Male'

Glee Star Charice Pempengco เปลี่ยนชื่อเป็น Jake Zyrus หลังจากเปิดเผย 'My Soul Is Male'

Charice Pempengco นักร้องชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับความนิยมในปี 2550 บน YouTube และปรากฏตัวในตอนไม่กี่ตอนของ Glee ตอนนี้ใช้ชื่อ Jake Zyrus

Categories

Languages