Megan Trainor

ประธานาธิบดีโอบามาให้อภัยตุรกีครั้งสุดท้ายของเขาด้วย 'Dad Jokes' แน่นอน

ประธานาธิบดีโอบามาให้อภัยตุรกีครั้งสุดท้ายของเขาด้วย 'Dad Jokes' แน่นอน

ไก่งวงตัวสุดท้าย 2 ตัวได้รับการละทิ้งจากหน้าที่ขอบคุณพระเจ้าโดยประธานาธิบดีบารัคโอบามา

Categories

Languages