Katie Holmes

ความสัมพันธ์ 6 ปีของ Jamie Foxx และ Katie Holmes 'วิ่งแน่นอน': 'พวกเขามีการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้ง'

ความสัมพันธ์ 6 ปีของ Jamie Foxx และ Katie Holmes 'วิ่งแน่นอน': 'พวกเขามีการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้ง'

Foxx, 51, และ Holmes, 40, ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายร่วมกันในการออกนอกบ้านครั้งแรกระหว่างงาน Met Gala 2019 ในต้นเดือนพฤษภาคม

Categories

Languages