Kate McKinnon

Bill Murray ลงมือสร้างภาพยนตร์ Ghostbusters อีกเรื่อง: 'จ่ายให้กับวิทยาลัยลูกชายของฉัน'

Bill Murray ลงมือสร้างภาพยนตร์ Ghostbusters อีกเรื่อง: 'จ่ายให้กับวิทยาลัยลูกชายของฉัน'

เมอร์เรย์เปิดเผยว่าเขาจะกลับมาเล่นหนังเรื่อง Ghostbusters อีกเรื่อง แม้จะพูดมานานแล้วว่าเขาทำแฟรนไชส์เสร็จแล้วก็ตาม 

Categories

Languages