John Rzeznik

John Rzeznik แห่ง Goo Goo Dolls รู้สึก 'บ้านเป็นครั้งแรก' ในฐานะพ่อ: 'ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นพ่อ จนกว่าฉันจะมีสติ'

John Rzeznik แห่ง Goo Goo Dolls รู้สึก 'บ้านเป็นครั้งแรก' ในฐานะพ่อ: 'ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นพ่อ จนกว่าฉันจะมีสติ'

“สิ่งแรกที่ฉันคิดคือ 'อย่าทำพลาดนะ'” John Rzeznik ฟรอนต์แมนของ Goo Goo Dolls เล่าให้ผู้คนฟังถึงช่วงเวลาที่ลูกสาวของเขาเกิด

Categories

Languages