John Oliver

Monica Lewinsky เปิดตัวแคมเปญต่อต้านการกลั่นแกล้ง – และเปิดเผยชื่อที่แย่ที่สุดที่เธอเคยถูกเรียกว่า

Monica Lewinsky เปิดตัวแคมเปญต่อต้านการกลั่นแกล้ง – และเปิดเผยชื่อที่แย่ที่สุดที่เธอเคยถูกเรียกว่า

เมื่อถึงเวลาต้องเลือกชื่อที่แย่ที่สุดที่เธอเคยถูกเรียก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการกลั่นแกล้งครั้งใหม่ โมนิกา ลูวินสกี้กล่าวว่า "ฉันมีรายการยาวให้เลือก"

Categories

Languages