John Krasinski

Emily Blunt เสียใจกับสเปรย์ 'Patchy Orange' Tan เธอใช้ตัวเองก่อนวันแต่งงานของเธอ

Emily Blunt เสียใจกับสเปรย์ 'Patchy Orange' Tan เธอใช้ตัวเองก่อนวันแต่งงานของเธอ

หากนักแสดงหญิงสามารถเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับงานแต่งงานของเธอกับ John Krasinski มันจะเป็นสเปรย์สีแทน "แย่มาก" ที่เธอมอบให้ตัวเองก่อนพิธี

Categories

Languages