gymnasts

เคอร์รี เพอร์รี ซีอีโอยิมนาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา ลาออกหลังจากทำงานที่องค์กรพร้อมรบเพียง 9 เดือน

เคอร์รี เพอร์รี ซีอีโอยิมนาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา ลาออกหลังจากทำงานที่องค์กรพร้อมรบเพียง 9 เดือน

การลาออกของ Kerry Perry ยังคงส่งผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวการล่วงละเมิดทางเพศของ Larry Nassar

Categories

Languages