Dr. Jen Arnold

บิล ไคลน์ คู่รักตัวน้อยหักข้อศอกแต่ไม่สามารถผ่าตัดได้ในทันทีเนื่องจากโรคระบาด

บิล ไคลน์ คู่รักตัวน้อยหักข้อศอกแต่ไม่สามารถผ่าตัดได้ในทันทีเนื่องจากโรคระบาด

บิล ไคลน์ เผย ข้อศอกหัก แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถผ่าตัดได้ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากทรัพยากรในโรงพยาบาลถูกยืดออกไปเล็กน้อยเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

Categories

Languages