Daryl Hannah

ครอบครัวของ JFK Jr. คิดอย่างไรกับแฟนสาวของเขา — และทำไมแจ็กกี้มักไม่อนุมัติ

ครอบครัวของ JFK Jr. คิดอย่างไรกับแฟนสาวของเขา — และทำไมแจ็กกี้มักไม่อนุมัติ

“จอห์นวัดผู้หญิงส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาด้วยความเห็นของแจ็กกี้ที่มีต่อพวกเขา” เจ. แรนดี ทาราโบเรลลีใน The Kennedy Heirs เขียน

Categories

Languages