Cybill Shepherd

Cybill Shepherd อ้างว่า Les Moonves ทำให้การแสดง CBS ของเธอตกรางหลังจากที่เธอปฏิเสธเขาในวันที่ทานอาหารเย็น

Cybill Shepherd อ้างว่า Les Moonves ทำให้การแสดง CBS ของเธอตกรางหลังจากที่เธอปฏิเสธเขาในวันที่ทานอาหารเย็น

Cybill Shepherd กล่าวว่าซิทคอมซีบีเอสของเธอในปี 1990 Cybill "น่าจะทำงานต่อไปอีกห้าปี"

Categories

Languages