Cissy Houston

ทำไม Dionne Warwick จะ 'ไม่เคยให้อภัย' ผู้ที่กล่าวหาว่าน้องสาวของเธอทำร้ายวิทนีย์ฮูสตัน

ทำไม Dionne Warwick จะ 'ไม่เคยให้อภัย' ผู้ที่กล่าวหาว่าน้องสาวของเธอทำร้ายวิทนีย์ฮูสตัน

“สิ่งที่พรรณนาถึงเธอนั้นไม่จริงอย่างยิ่ง” Dionne Warwick บอกกับ PEOPLE

Categories

Languages