Bryan Abasolo

Becca Kufrin พบกับผู้เข้าแข่งขันโสดของเธอ - และเธอก็ 'ตี' กับ One . เรียบร้อยแล้ว

Becca Kufrin พบกับผู้เข้าแข่งขันโสดของเธอ - และเธอก็ 'ตี' กับ One . เรียบร้อยแล้ว

สามเดือนหลังจากแฟน ๆ เฝ้าดูเธอถูกปริญญาตรี Arie Luyendyk Jr. ทิ้ง Becca ก็เริ่มต้นการเดินทางของเธอเอง

Categories

Languages