Arianna Huffington

Spacewalk หญิงล้วนแห่งแรกของ NASA ถูกกำหนดไว้สำหรับปลายเดือนนี้หลังการยกเลิก

Spacewalk หญิงล้วนแห่งแรกของ NASA ถูกกำหนดไว้สำหรับปลายเดือนนี้หลังการยกเลิก

NASA ยกเลิกความพยายามครั้งแรกของพวกเขาในการเดินอวกาศหญิงล้วนในเดือนมีนาคม หลังจากมีปัญหาในการหาชุดอวกาศที่เหมาะสม

Categories

Languages