America Ferrara

ไม่มีการจับกุมในการเดินขบวนของผู้หญิงอย่างสงบในวอชิงตันเนื่องจากตำรวจนิวแฮมป์เชียร์ขอบคุณผู้ประท้วง

ไม่มีการจับกุมในการเดินขบวนของผู้หญิงอย่างสงบในวอชิงตันเนื่องจากตำรวจนิวแฮมป์เชียร์ขอบคุณผู้ประท้วง

วันรุ่งขึ้นหลังจากผู้คนประมาณ 500,000 คนเดินไปตามถนนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อร่วมงาน Women's March ตำรวจกล่าวว่าไม่มีการจับกุม

Categories

Languages