Linda Evangelista

Diane Kruger และ Jaime King เป็น 'เด็กจริงๆ' ในวิดีโอการสร้างแบบจำลองนักเลง

Diane Kruger และ Jaime King เป็น 'เด็กจริงๆ' ในวิดีโอการสร้างแบบจำลองนักเลง

Diane Kruger และ Jaime King เฉลิมฉลองให้กับรากฐานของการสร้างแบบจำลอง โดยแชร์วิดีโอย้อนยุคจากความรุ่งเรืองของแฟชั่นในยุค 90

Categories

Languages