Cristiano Ronaldo

มาดอนน่าอวยพรวันเกิดลูกชาย 'ที่รัก' Rocco: '18 ปีผ่านไปในพริบตา'

มาดอนน่าอวยพรวันเกิดลูกชาย 'ที่รัก' Rocco: '18 ปีผ่านไปในพริบตา'

มาดอนน่าเต็มไปด้วยความรักขณะที่เธอเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 18 ปีของลูกชายคนโตของ Rocco Ritchie ในวันเสาร์

มาดอนน่าพูดถึงการเป็นแม่ของฟุตบอล (และน่าเชื่อถือมากกว่าที่เคย!): คุณ 'ไม่มีชีวิต'

มาดอนน่าพูดถึงการเป็นแม่ของฟุตบอล (และน่าเชื่อถือมากกว่าที่เคย!): คุณ 'ไม่มีชีวิต'

“เป็นไปไม่ได้ที่จะวางแผน แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ยุติธรรมกับลูกๆ คนอื่น หรือไม่ยุติธรรมกับฉัน!” ไอคอนป๊อปบอก Vogue Italia

Categories

Languages