Alexis Arquette

Patricia ซิสเตอร์ของ Alexis Arquette ฉลองมรดกของผู้บุกเบิกเรื่องเพศ 6 เดือนหลังความตาย: 'ฉันจะไม่เปลี่ยนอะไร'

Patricia ซิสเตอร์ของ Alexis Arquette ฉลองมรดกของผู้บุกเบิกเรื่องเพศ 6 เดือนหลังความตาย: 'ฉันจะไม่เปลี่ยนอะไร'

“อเล็กซิสก็แข็งแกร่งมากเช่นกัน แข็งแกร่ง และกล้าหาญจริงๆ กล้าหาญมาก” แพทริเซีย อาร์เควตต์ กล่าวกับผู้คน

Categories

Languages